Årsmøte i mars er avlyst grunnet Korona.

Styret har bestemt at årsmøtet for 2020 blir avholdt ved bruk av E- post mellom Styret, og medlemmene. Medlemmene vil da få anledning til å kommentere eller stille spørsmål via E post innen en satt tidsfrist.
E-posten vil bli sent ut til medlemmene i begynnelsen av april.

Hilsen Styret.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.